Oczyszczanie jonowo – wodorowe „V-CLEAN- CANIS MINOR”

31 000,00 

Urządzenie produkcji KOREAŃSKIEJ  z linii CONSTELLATION SERIES

Edit

Elastyczna i nawodniona skóra

Jony mają wpływ na wygląd skóry. W warunkach naturalnych woda wyparowuje z powierzchni skóry, powodując jej wysychanie. Otoczone wodą jony dodatnie wodoru i ujemne tlenu oddziałują na skórę, wchodząc w interakcję i tworząc tzw. „molekularną wodną osłonę” w warstwie naskórka (keratynowej) skóry. W ten sposób utrzymuje się poziom hydratacji (uwodnienia) skóry, przez co staje się elastyczna i atrakcyjnie wygląda.

Podczas badań na grupie kobiet zaobserwowano efekt nadania połysku skórze po 20 minutach działania z wykorzystaniem strumienia jonów.

Czym jest jonizacja?

W największym skrócie jonizacja jest rozpadem atomu lub cząsteczki pod wpływem energii na jony dodatnie (kationy) i ujemne (aniony). Jest to proces, zachodzący pod wpływem wysokiej temperatury, pola elektrycznego, promieniowania lub bombardowania elektronami, który polega na oderwaniu od atomu lub przyłączeniu do niego jednego lub kilku elektronów. Są one aktywne elektrycznie i mogą reagować z różnymi związkami.

Za pomocą urządzenia wytwarzane są jony dodatnie wodoru (H+) i ujemne tlenu (O–) przy pomocy dwóch elektrod ujemnej oraz dodatniej, używanych do wyładowań wysokiego napięcia w środowisku wody i tlenu z powietrza.

Wyładowania przy pomocy elektrody dodatniej w środowisku wodnym powodują rozpad cząsteczek wody i emisję dodatnio naładowanych jonów wodoru (H+), natomiast elektroda ujemna wytwarza ujemnie naładowane jony tlenu (O–). Przy pomocy mgły wodnej uwalniane są one do otoczenia w odpowiednich proporcjach, w którym natrafiają na cząstki o przeciwnym ładunku.

Oprócz oczyszczania skóry z pyłków, kurzu i alergenów, podczas zabiegu usuwamy również mikroorganizmy i wolne rodniki. Jony dodatnie i ujemne otoczone są cząsteczkami wody i w postaci mgły wodnej uwalniane w odpowiednich proporcjach, co zapewnia im długi okres istnienia.

  

Dotlenienie i nawodnienie

Głęboka penetracja składników odżywczych

Usuwa alergeny skórne

Zmniejsza pory

Zmniejsza wydzielanie sebum

Technologia podciśnienia w urządzeniu może tworzyć obwód próżniowy poprzez podciśnienie próżniowe, w pełni łączyć super mikropęcherzyki i wodę oraz bezpośrednio oddziaływać na skórę poprzez specjalnie zaprojektowaną spiralną końcówkę ssącą.

Technologia podciśnienia może tworzyć obwód próżniowy poprzez podciśnienie próżniowe.

Technologia nadciśnienia może jednocześnie przepuszczać atomy wody i tlenu do sprężarki powietrza.

Edit

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oczyszczanie jonowo – wodorowe „V-CLEAN- CANIS MINOR””

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

NOWOŚCI